KONTAKT

Siedziba firmy

KREInvest Sp. z o.o.
ul. Zofii Stryjeńskiej 1, 57-300 Kłodzko
+48
733 061 149
NIP: 883-185-41-11
REGON: 022022562
KRS: 0000445324
Kapitał zakładowy 4 665 000,00 PLN
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy
 

KREInvest Sp. z o.o.
ul. Zofii Stryjeńskiej 1, 57-300 Kłodzko

+48
733 061 149

Do góry